Vermaakelyk Tractaat, Waar in Op Een Satyrische En Aangenaame Wyse Ondersogt En Aangetoond Werd, DAT Het Vrouwelyk Geslagt (1733) 31,27 EUR*